Geregeld biedt Advies | Training | Onderzoek op het gebied van het omgevingsrecht en de bouwregelgeving


 • Jaarcongres VTH

  Briks Advies | Loopbaan | Academy en Geregeld BV organiseren op 24 november 2016 het Jaarcongres Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Toonaangevende specialisten praten u bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Met een afwisselend programma bieden wij een inspirerende dag vol praktijkervaringen. En wordt er antwoord gegeven op vragen zoals: wat verandert er op het […]

 • Ontruiming in het Bouwbesluit 2012

  Sinds 1 juli 2015 bevat het Bouwbesluit 2012 een voorschrift waarin “ontruimers” worden geëist, die in geval van brand een ontruiming voldoende snel kunnen laten verlopen. Wat betekent dit voorschrift precies? Waar komt het vandaan? En hoe verhoudt zich dit voorschrift tot de andere eisen uit het Bouwbesluit? Een tweede tweede bijdrage over dit thema […]

 • Wat!? Gaat het Bouwbesluit verdwijnen?

  Door: Hajé van Egmond, adviseur Omgevingsrecht en docent bouwregelgeving Deze vraag kreeg ik deze week gemaild van een medewerker van een vastgoedbeheerder die ik vorig jaar op cursus had. De vraag werd gesteld naar aanleiding van een nieuwsbericht dat hij gelezen had over de Omgevingswet: na inwerkingtreding van die wet zouden veel vergunningen gaan verdwijnen en […]

 • Workshop Private Kwaliteitsborging

  Workshop Private Kwaliteitsborging Op 13 mei 2015 heeft de Ministerraad op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Marktpartijen zijn in het nieuwe stelsel zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke eisen. Bij het afgeven van een vergunning voor het bouwen kijkt de gemeente niet […]

 • Vergunningvrije mantelzorg: wat mag er wel en wat mag er niet?

  Workshop Mantelzorg en vergunningvrij bouwen Per 1 november 2014 is het mogelijk om (nieuwe of bestaande) bijbehorende bouwwerken te gebruiken voor de huisvesting van mantelzorg. Er moet wel een noodzaak aanwezig zijn voor de zorg. Die kan met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur worden aangetoond. Dat […]

 • Advies Geregeld BV basis voor schrappen vergunning brandveilig gebruik

  Op 1 juli 2016 zijn de AMvB’s onder de Omgevingswet formeel in procedure gegaan. Tot 16 september kan iedereen reageren op de voorstellen voor het onder andere het nieuwe Activiteitenbesluit (BAL: Besluit Activiteiten Leefomgeving) en het nieuwe Bouwbesluit (BBL: Besluit Bouwwerken Leefomgeving). In het BBL wordt voorgesteld om de vergunning brandveilig gebruik te schrappen en […]

 • Een update vergunningvrij bouwen…

  Ruim een jaar na inwerkingtreding van de regels voor vergunningvrij bouwen ontstaat langzamerhand een beeld over hoe we de regels moeten uitleggen. Met name de grenzen van het begrip “erf” maar ook het bijbehorende bouwwerken krijgen steeds beter vorm. Vragen die nog openstaan zijn wat nu wel en niet mag bij de combinatie vergunningvrij en […]

 • Funderingsproblematiek en handhaving

  In opdracht van de gemeenten Zaanstad heeft Geregeld BV in samenwerking met Nieman RI een adviesrapport opgesteld ter ondersteuning van een zaak voor de Raad van State (ABRS 18 maart 2015, 201406158/1/A4). De rechtszaak betrof een hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland inzake handhaving bij funderingsproblematiek. De rechtbank had in haar uitspraak […]

Geregeld

Geregeld BV adviseert overheden, bedrijven en vastgoedeigenaren op het gebied van handhaving, bouwregelgeving, vergunningverlening, omgevingsrecht en kwaliteit van de bestaande bouw.

Klik op de titels hiernaast of zoek via onderstaande links om een indruk te krijgen van de producten en diensten van Geregeld. Klik voor een overzicht van alle artikelen op het RSS-logo rechtsboven

TREFWOORDEN

adviescommissie Artikelen Bouwbesluit 2012 Bouwbesluittoetser Bouwen Bouwregelgeving Brandveiligheid BRIKS Certificering Conditiemeting DBC-Risico Dekker DigiD Gebouwbeheer Gebruiksbesluit Geregeld Handhaving Helpdesk Jarig! Kamergewijze verhuur MVO NEN2767 Olo Omgevingsdiensten Omgevingsloket online Omgevingsrecht Omgevingsvergunning Onderhoud Projecten rechtens verkregen niveau regelgeving Risico's risicobenadering rookmelders Samenwerking sloopmelding sloopvergunning Studentenhuisvesting Training Trainingen verbouw vergunning Vergunningvrij bouwen Wabo Wro