Geregeld biedt Advies | Training | Onderzoek op het gebied van het omgevingsrecht en de bouwregelgeving


 • Advies Geregeld BV basis voor schrappen vergunning brandveilig gebruik

  Op 1 juli 2016 zijn de AMvB’s onder de Omgevingswet formeel in procedure gegaan. Tot 16 september kan iedereen reageren op de voorstellen voor het onder andere het nieuwe Activiteitenbesluit (BAL: Besluit Activiteiten Leefomgeving) en het nieuwe Bouwbesluit (BBL: Besluit Bouwwerken Leefomgeving). In het BBL wordt voorgesteld om de vergunning brandveilig gebruik te schrappen en […]

 • Een update vergunningvrij bouwen…

  Ruim een jaar na inwerkingtreding van de regels voor vergunningvrij bouwen ontstaat langzamerhand een beeld over hoe we de regels moeten uitleggen. Met name de grenzen van het begrip “erf” maar ook het bijbehorende bouwwerken krijgen steeds beter vorm. Vragen die nog openstaan zijn wat nu wel en niet mag bij de combinatie vergunningvrij en […]

 • Funderingsproblematiek en handhaving

  In opdracht van de gemeenten Zaanstad heeft Geregeld BV in samenwerking met Nieman RI een adviesrapport opgesteld ter ondersteuning van een zaak voor de Raad van State (ABRS 18 maart 2015, 201406158/1/A4). De rechtszaak betrof een hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland inzake handhaving bij funderingsproblematiek. De rechtbank had in haar uitspraak […]

 • Symposium ‘Brandende kwesties. Risico’s en regels voor erfgoed’

  Het jaarlijkse symposium van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed over veiligheid van gebouwen had dit jaar als thema ‘Brandende kwesties’. Hajé van Egmond was één van de sprekers en ging in op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebouweigenaar onder noemen “Maar ik heb toch een vergunning?”. Voldoen aan de regels is niet in alle gevallen […]

 • Een samenvatting van de nieuwe regels vergunningvrij bouwen

  In Bouwregels in de praktijk vindt u een artikel van Hajé van Egmond en Hans Damen over de nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen. Het gehele artikel is te lezen via deze link. Op dezelde site is ook een artikel te vinden van dezelfde auteurs over de nieuwe regels voor de vergunning strijdig gebruik en een artikel […]

 • Vergunningvrij bouwen: nieuwe regels per 1 november 2014

  Het heeft even geduurd, maar – definitief! – per 1 november 2014 treden dan eindelijk de nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen in werking. Vanaf half augustus is de oefenomgeving van het Omgevingsloket live gezet en vanaf 24 september 2014 (stb-2014-333) kan de hele wereld de nieuwe regels zien. Een versie van de nieuwe integrale tekst van het Besluit […]

 • Vergunningvrij bouwen verandert

  Dit najaar – waarschijnlijk per 1 oktober 2014 – veranderen de regels voor vergunningvrij bouwen. De belangrijkste aanpassingen zijn het mogelijke maken van vergunningvrij mantelzorgwoningen, de verruiming van de 2,5 meter-zone en het toestaan van een hellend dak op een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk. Tevens wordt begrip ‘achtererfgebied’ aangepast,wordt op de 50%-regel gewijzigd en worden er […]

 • Praktijkdag ‘Scheiden Wonen en Zorg’: de gevolgen van extramuralisering

  De scheiding van wonen en zorg heeft invloed op het gebruik van zorgvastgoed. Dat heeft zowel technische als juridische gevolgen. De organisatie van de brandveiligheid blijkt een lastige opgave. Daarnaast verdienen de gevolgen voor wat betreft het huurrecht en het bestemmingsplan aandacht. Al deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod. Op deze praktijkdag krijgt u inzicht […]

Geregeld

Geregeld BV adviseert overheden, bedrijven en vastgoedeigenaren op het gebied van handhaving, bouwregelgeving, vergunningverlening, omgevingsrecht en kwaliteit van de bestaande bouw.

Klik op de titels hiernaast of zoek via onderstaande links om een indruk te krijgen van de producten en diensten van Geregeld. Klik voor een overzicht van alle artikelen op het RSS-logo rechtsboven

TREFWOORDEN

adviescommissie Artikelen Bouwbesluit 2012 Bouwbesluittoetser Bouwen Bouwregelgeving Brandveiligheid BRIKS Certificering Conditiemeting DBC-Risico Dekker DigiD Gebouwbeheer Gebruiksbesluit Geregeld Handhaving Helpdesk Jarig! Kamergewijze verhuur MVO NEN2767 Olo Omgevingsdiensten Omgevingsloket online Omgevingsrecht Omgevingsvergunning Onderhoud Projecten rechtens verkregen niveau regelgeving Risico's risicobenadering rookmelders Samenwerking sloopmelding sloopvergunning Studentenhuisvesting Training Trainingen verbouw vergunning Vergunningvrij bouwen Wabo Wro