Bouwbesluit 2012 treedt per 1 april 2012 in werking

Eindelijk is het zo ver: Het Bouwbesluit 2012 zal per 1 april 2012 in werking treden!

Dat schrijft minister Spies in haar eerste brief over de bouwregelgeving. Het veegbesluit en de ministeriele regeling Bouwbesluit 2012 zullen nog voor de jaarwisseling worden gepubliceerd. De Tweede Kamer spreek nog over de uitvoering van de moties op 18 januari 2012.

De brief is hier te lezen.

Geregeld kan u in een dag of halve dag bijpraten over de belangrijkste wijzigingen. Mail voor meer informatie naar bouwbesluit@geregeld.eu.

Moet het anders in de bouw?

De adviezen van de commissie Dekker worden ten uitvoer gebracht door BZK. Op 15 december heeft minister Donner (BZK) een brief gezonden aan de Tweede Kamer over vernieuwing van de bouwregelgeving. Deze vernieuwing is gebaseerd op 3 pijlers:

  • vermindering en vereenvoudiging van bestaande regels;
  • het terugleggen van de verantwoordelijkheid voor de naleving van de bouwvoorschriften bij private partijen in het bouwproces;
  • verdere herijking van verantwoordelijkheden tussen overheid en private partijen.

Lees meer over de brief op de website van BZK. Onderdeel van de campagne is een promofilmpje dat hieronder te zien is.

Trainingen Bouwbesluit 2012 in volle gang

In de afgelopen maanden heeft Geregeld meegewerkt aan de door Binnenlandse Zaken georganiseerde trainingen Bouwbesluit 2012. Onder leiding van Bouwforum zijn enkele honderden medewerkers van gemeenten bijgepraat over de wijzigingen per 1 april 2012.

De komende maanden gaat Geregeld door met trainingen voor gemeente, bedrijven en andere organisaties. In samenwerking met Bouwforum en Senze worden voorlichtingsmiddagen en trainingen van één of meer dagen georganiseerd. Geïnteresseerd? Mail naar bouwbesluit2012@geregeld.eu voor mee informatie.