Vergunningvrij bouwen: nieuwe regels per 1 november 2014

Het heeft even geduurd, maar – definitief! – per 1 november 2014 treden dan eindelijk de nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen in werking. Vanaf half augustus is de oefenomgeving van het Omgevingsloket live gezet en vanaf 24 september 2014 (stb-2014-333) kan de hele wereld de nieuwe regels zien. Een versie van de nieuwe integrale tekst van het Besluit omgevingsrecht per 1 november 2014 is hier te lezen. Geregeld BV verzorgt trainingen vergunningvrij bouwen voor gemeenten en bedrijfsleven. Klik hier een voorbeeld: de hand-outs van een informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven voor de gemeente Twenterand.

Puntdaken ook vergunningvrij mogelijk

Met de nieuwe regels worden een aantal politieke wensen ingevuld – zoals eenvoudiger herbestemmen door uitbreiden van de kruimellijst en vergunningvrije mantelzorgwoningen – en wordt het vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken verder verruimd. Zo mag je na inwerkingtreding van de nieuwe regels 4 meter uitbouwen – nu is dat nog 2,5 meter – en is ook een puntdak op een bijgebouw onder voorwaarden toegestaan. Is sprake van een groot perceel / erf? Dan mag straks meer vierkantemeters vergunningvrij bebouwd worden.

Het achtererf gebied 'volgt' het openbaar gebied

De nieuwe regels bieden burgers en bedrijfsleven meer ruimte om vergunningvrij te bouwen. Maar daar moeten ze wel moeite voor doen: de regels worden niet eenvoudiger! Met name de erfbepalingen en dat hellende dak vragen enig rekenwerk. Ook voor gemeenten zal het even puzzelen worden de komende tijd. We hebben het wel leuker gemaakt…

Wilt u meer weten over het nieuwe vergunningvrij bouwen neem dan vrijblijvend contact op voor een training of workshop via info@geregeld.eu

Hajé van Egmond is als sinds 2003 betrokken bij de regels voor het vergunningvrij bouwen en heeft al veel gemeenten getraind en ondersteund bij de toepassing ervan.