Stap 1: het brandscenario

Hieronder zijn vier schematische plattegronden weergegeven van een afdeling of gang van verpleeg- of verzorgingshuis. De beschikbare tijd voor ontruiming wordt bepaald door de locatie waar de brand ontstaat. Selecteer het brandscenario dat u wilt doorrekenen.

Nr.BeschrijvingPlattegrond
1Brand in een ruimte die in open verbinding staat met de gang / vluchtweg.
2Brand in een gang / vluchtweg
3Brand in een verpleegkamer
4Brand in een andere afgesloten ruimte