Stap 2: rookwerendheid patiëntenkamer

De tijd beschikbaar voor ontruiming wordt voor een groot deel bepaald door de tijd die de vluchtwegen vrij blijven van rook. Geef hieronder aan welke mate van rookafwerendheid in uw geval van toepassing is. Indien sprake is van (sub)brandcompartimentering kies dan de van toepassing zijnde WBDBO die aanwezig is.

U heeft gekozen voor een brand in een patiëntenkamer. Geef aan wat de rookwerendheid is van de afscheiding tussen de patiëntenkamer en de gang / vluchtweg.

  • De rookdichting is slecht
  • De rookdichting is matig
  • De rookdichting is goed
  • De WBDBO tussen de kamer en de gang is 20 minuten
  • De WBDBO tussen de kamer en de gang is 30 minuten of meer