Stap 3: zelfredzaamheid van bewoners

Geef hieronder aan welke hulp bewoners in geval van brand nodig hebben om een veiliger plaats te bereiken.

[4 definities van benodigde hulp: activeren – begeleiden – redden – bedontruiming]