Brandveiligheid van woningen in het geding

Zijn uw woningen brandveilig?

De impact van brand....De brand in Hoofddorp heeft laten zien dat een groot aantal woningen mogelijk gevaar oplevert voor bewoners indien brand ontstaat. Doordat de brandwerendheid tussen de woningen onvoldoende was, kon de brand zeer snel overslaan naar de naastgelegen woningen. De brand in Zaanstad en het onderzoek in Heerlen in 2006 laten zien dat het hier niet om een lokaal probleem gaat. In Nederland zijn zeker 250.000 woningen die mogelijk eenzelfde probleem kennen als de woningen in Hoofddorp en Zaandam.

Geregeld heeft Ymere, de eigenaar van de woningen in Hoofddorp, ondersteund bij het onderzoek naar de oorzaak van de brandoverslag en bij het opstellen van een plan om op korte termijn de problematiek aan te pakken. De aanpak van Ymere kan als basis dienen bij de inventarisatie van de omvang en de aanpak van de problematiek.