Everything you allways wanted to know about brandveiligheid, but were afraid to ask….

Alle informatie over brandveiligheid nu verzameld op één plek op internet: www.allesoverbrandveiligheid.nl. Naast een aantal ‘mooie’ foto’s van branden is op de site alle informatie te vinden die het Rijk beschikbaar heeft over brandveiligheid in het ontwerpproces en het gebruik: de regelgeving, tips en trucs en de verantwoordelijkheden van ontwerpers, eigenaren en gebruikers.

Via deze site zal op termijn ook het Kenniscentrum Praktijktoepassing Brandveiligheid bereikbaar zijn. De Adviescommissie van het KPB doet uitspraken inzake brandveiligheid bij disputen tussen initiatiefnemers en bevoegd gezag bij onder meer vergunningverlening.