Kamergewijze verhuur opnieuw gedefinieerd in het Bouwbesluit 2012

Zoals onder meer in een eerder artikel beschreven levert de definitie van “Kamergewijze verhuur” in het Gebruiksbesluit de nodige problemen op bij de toepassing. Het Bouwbesluit 2012 breekt om die reden resoluut met die definitie en kiest een nieuwe insteek: niet het aantal personen telt maar het aantal wooneenheden.

Ging het Gebruiksbesluit nog uit van het bedrijfsmatig verschaffen van verblijf aan meer dan 4 personen, niet zijnde één gezin, het nieuwe Bouwbesluit stelt dat voldaan moet worden aan de voorschriften voor kamergewijze verhuur indien sprake is van 5 of meer wooneenheden:

  • wooneenheid: gedeelte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur dat bestemd is voor afzonderlijke bewoning;
  • woonfunctie voor kamergewijze verhuur: niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden;

Meer gevallen van kamergewijze verhuur

Een wooneenheid kan bestaan uit meer dan één kamer en per wooneenheid kunnen er meer mensen wonen. De grens voor het aantal personen wordt feitelijk bepaald door artikel 7.18 van het Bouwbesluit 2012: er moet 12 m2 gebruiksoppervlakte per persoon aanwezig zijn in een wooneenheid.

Termen als ‘bedrijfsmatig’ en ‘gezin’ zijn bewust geschrapt uit de definitie. Vanaf 1 april 2012 zijn alle woonvormen waarbij de woning verdeeld is in 5 of meer privédelen kamergewijze verhuur. In tegenstelling tot het Gebruiksbesluit zijn dus nu ook woongroepen kamergewijze verhuur en moet de ‘wooneenheid’ van de hospita ook worden meegerekend.

Zelfde beschermingsniveau, lagere kosten

Er zullen dus meer woningen onder kamergewijze verhuur komen te vallen met het Bouwbesluit 2012. De kosten die gemaakt worden om aan de voorschriften te voldoen zijn (gelukkig) wel lager. Uitgangspunt is tijdige alarmering van bewoners. In plaats van een (dure) brandmeldinstallatie is gekozen om rookmelders te verplichten. Zijn de wooneenheden 30 minuten brandwerend dan kan volstaan worden met een normale set aan woningrookmelders. Is er onvoldoende compartimentering dan moet er in iedere wooneenheid een rookmelder worden opgehangen. De rookmelders moeten voldoen aan NEN 2555: 2009.

Meer informatie? Mail naar Geregeld