Moet het anders in de bouw?

De adviezen van de commissie Dekker worden ten uitvoer gebracht door BZK. Op 15 december heeft minister Donner (BZK) een brief gezonden aan de Tweede Kamer over vernieuwing van de bouwregelgeving. Deze vernieuwing is gebaseerd op 3 pijlers:

  • vermindering en vereenvoudiging van bestaande regels;
  • het terugleggen van de verantwoordelijkheid voor de naleving van de bouwvoorschriften bij private partijen in het bouwproces;
  • verdere herijking van verantwoordelijkheden tussen overheid en private partijen.

Lees meer over de brief op de website van BZK. Onderdeel van de campagne is een promofilmpje dat hieronder te zien is.