Seminar Wijzigingen en ontwikkelingen Bouwbesluit 2012

Woensdag 6 februari 2013 te Baarn – Extra bijeenkomsten: 6 maart 2013 en 3 april
Het Bouwbesluit blijft in beweging. Met het jongste wijzigingsbesluit dat begin 2013 in werking zal treden, worden diverse schoonheidsfoutjes uit het Bouwbesluit gehaald. Maar de discussie over de toepassing van het ‘rechtens verkregen niveau’ is nog niet afgerond. Wat is nu precies het rechtens verkregen niveau en hoe stel je het vast?
Dergelijke onzekerheden blijven de gemoederen bezig houden, terwijl de controle op de toepassing van het Bouwbesluit steeds stringenter wordt. Na de geboorte van de gecertificeerde bouwplantoetser krijgen we in 2013 te maken met inspecteurs die op de bouwplaats controles uitvoeren aan de hand van het ‘integraal toezicht protocol’. En moeten we niet zelf meer inspecties uitvoeren, zoals met betrekking tot de brandveiligheid. Wat zijn de consequenties van het wijzigingsbesluit en hoe moeten we de ontwikkelingen rond het Bouwbesluit duiden? Hoog tijd om bij te praten over het Bouwbesluit 2012 in 2013.

Programma seminar

Kosten: € 195,00 per persoon excl. BTW
Inschrijven: www.bouwforum.nl