Zorgplicht: voldoen aan de regels is niet altijd voldoende!

Geregeld BV heeft in april 2013 voor Sertum een drietal sessies georganiseerd in het kader van de permanente educatie van onderhoudsdeskundigen. Als eerste heeft Eva Engel (Engel Advies) een voordracht gegeven over de risico’s en regelgeving rondom asbest. Vervolgens heeft Hajé van een Egmond een toelichting gegeven op de zorgplicht in de Woningwet, de Wet milieubeheer en rondom legionella. Een verslag van de bijeenkomst van Sertum is hieronder opgenomen. De presentatie van Hajé van Egmond vindt u hier.

Wilt u meer informatie over de zorgplicht of asbest? Neem dan gerust contact op.

Instituut Sertum uit Delft organiseert het hele jaar door, op meerdere locaties in ons land kennissessies. Doel van deze interactieve sessies is om de kennis van de geregistreerde onderhoudskundige professionals actueel te houden. Deskundigen uit het vakgebied vastgoed onderhoud en beheer vertellen over de laatste stand van zaken op het gebied van wet- en regelgeving, de ontwikkelingen in (duurzame) technieken, procedures etc.

Kennissessie Zorgplicht

Eerder deze maand was er een reeks kennissessies met als thema Zorgplicht.

Zoals gebruikelijk is, waren er ook nu weer 2 sprekers uitgenodigd. Eva Engel van bureau Engel Advies hield een presentatie over Asbest. Beginnend met algemene informatie over wat asbest is, waar het werd toegepast en hoe je het kunt herkennen kwamen we logischerwijs uit bij het thema van de avond: Zorgplicht. Uitgebreid stonden spreker én deelnemers stil bij het feit, dat je als gebouweigenaar verschillende rollen hebt; als opdrachtgever, eventueel als werkgever maar ook de gebruiker die je hoort te beschermen tegen mogelijke kwalijke gevolgen van asbest. Wat houdt die zorgplicht in voor gebouweigenaren, voor de verschillende professionals die te maken krijgen met asbest(verwijdering)? Wat zegt de huidige wet- en regelgeving en wat gaat er veranderen? Wat is de rol van communicatie bij – vermeende – constatering van asbest?

De tweede spreker, Hajé van Egmond van Geregeld BV vertelde vervolgens boeiend over de verschillende vormen van zorgplicht en de ontwikkelingen hierin.  Hajé nam ons mee in de wondere wereld die Zorgplicht heet aan de hand van de Algemene zorgplicht en de zorgplicht zoals die omschreven is het Omgevingsrecht in het algemeen en de Wet milieubeheer en het Bouw- en activiteitenbesluit in het bijzonder. De deelnemers konden hun praktijksituaties toetsten met de sprekers én elkaar. Kennis dus ván professionals vóór professionals mét professionals!

Wist u overigens, dat de kennissessies ook toegankelijk zijn voor niet-geregistreerden.

Wilt u meer weten of ook een keer een kennissessie bijwonen? Kijk dan op www.sertum.nl voor meer informatie.