Ontruimen Wonen en Zorg: Ontruimingsmodel 7.11a

Met  het Ontruimingsmodel 7.11a kan bepaald berekend worden of de ontruiming van een afdeling in een verpleeg- of verzorgingshuis of ziekenhuis haalbaar is. Doel van het model is om basis van een beperkt aantal – eenvoudig te bepalen – kenmerken tot een betrouwbare inschatting te komen. Het model is bedoeld voor toezichthouders en gebouweigenaren biedt een basis om in gesprek te gaan over mogelijke verbeterpunten in de veiligheid van bewoners. Alhoewel het model primair bedoeld is als startpunt voor verbeterafspraken, biedt tevens handvatten om in het uiterste geval handhaving te onderbouwen.

Het rekenmodel is gebaseerd op:

  • De kenmerken van het gebouw: hoe zien de verblijfsruimten en vluchtwegen er uit?
  • Het maatgevende brandscenario: waar kan brand ontstaan?
  • De mate van zelfredzaamheid van de bewoners.
  • Het aantal ontruimers dat beschikbaar is in geval van brand en de opkomsttijd.
  • De gemiddelde loopafstand die een ontruimer moet afleggen om één bewoner in veiligheid te brengen.

Door het maken van een aantal keuzen berekend het model of er voldoende tijd is om iedereen veilig achter een brandscheiding (buiten de afdeling / gang) te krijgen. De verdere ontruiming van het gebouw wordt niet met het model berekend.

Het model is ontwikkeld door Hajé van Egmond en Jacco Huijzer voor de Veiligheidsregio Kennemerland en wordt doorontwikkeld voor de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Meer informatie over de achtergrond van het model is te vinden in het artikel Ontruimen Wonen en Zorg

Klik hier om te starten met het rekenmodel. Lees voor u gaat beginnen de Handleiding.