Handreiking ontruimen bij brand gepresenteerd

De veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond (VRR) en Zuid Holland Zuid (VRZHZ) hebben op 10 september de handreiking ‘Ontruiming bij zorgfuncties’ gepubliceerd. De handreiking, ontwikkeld door Geregeld BV en Nieman Raadgevend Ingenieurs, geeft invulling aan artikel 7.11.a van het Bouwbesluit 2012.

Lees meer over de handreiking op de website van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.