Handboek vergunningvrij bouwen geactualiseerd

Rick Bleeker en Hajé van Egmond hebben hun Handboek Vergunningvrij bouwen uit 2010 geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe regelgeving. Deel I van nieuwe handboek geeft een uitleg van de algemene regels en besteedt extra aandacht aan het bijbehorend bouwwerk en de regels voor het bepalen van erf, achtererfgebied en bebouwingsgebied.

Deel II bespreekt de regels voor de verschillende vergunningvrije bouwwerken, aangevuld met de nodige jurisprudentie en andere bronnen. Via www.geregeld.eu/vergunningvrij kunnen de genoemde uitspraken en andere bronnen snel worden opgezocht.

Het nieuwe Handboek Vergunningvrij bouwen is te bestellen via de webshop van Vakmedianet.