Van Bouwtoezicht naar Kwaliteitsborging

Op 3 april 2019 start de tweede editie van de opleiding Van Bouwtoezicht naar Kwaliteitsborging. Het doel van de opleiding is de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties –  te verdiepen en op te frissen.

De opleiding is bedoeld voor de medewerkers bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en adviseurs werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers. Dit kunnen ontwerpers, vergunningverleners, toetsers, toezichthouders, juristen en beleidsmedewerkers bouwen zijn. Ook zijn medewerkers met specifieke domeinkennis, bv. brandveiligheid, welkom op de opleiding. De focus van de opleiding ligt op het beoordelen van bouwplannen in het kader van de wettelijke taak van een kwaliteitsborger.

Leerdoelen van de 10-daagse training

  • kennis over bouwregelgeving
  • aanvullende technische kennis over het Bouwbesluit, alsmede kennis over de noodzakelijke technische indieningsvereisten (Mor)
  • kennis over bouwkwaliteit en kwaliteitsborging
  • kennis over de gehele keten van het bouwproces
  • het boordelen van bouwplannen
  • nieuwe vaardigheden die nodig zijn om kwaliteitsborging goed te kunnen invullen.

Opzet en studiebelasting

  • De opleiding vindt plaats in Utrecht
  • Studiedagen: 10 lesdagen van 9.30 tot 16.45 uur.
  • Blok 1 en 2 wordt aan het einde van de zesde studiedag afgesloten met een  kennistoets.
  • De praktijkopdracht (een toets en risicobeoordeling van een bouwplan) maakt u thuis of op kantoor.

Deze opleiding is ontwikkeld door Nieman Raadgevende Ingenieurs en Geregeld BV en wordt georganiseerd door Berghauserpont in samenwerking met Bouwforum. Alle informatie en meer over de inhoud van het programma vindt u hier.