Speciale Aedes-app maakt corporatiewoningen ouderen brandveiliger

De Aedes-app Brandveiligheid is op 6 februari 2019 in gebruik genomen door minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Woningcorporaties kunnen met de gratis app eenvoudig woongebouwen inspecteren waar veel ouderen wonen. De app laat de belangrijkste risico’s zien en stelt oplossingen voor die de brandveiligheid verbeteren. Zo zorgen corporaties ervoor dat ouderen op een veilige manier zelfstandig kunnen wonen.

Hajé van Egmond heeft in opdrachten van Aedes de vragenlijst samengesteld die ten grondslag ligt aan de vragenlijst. De app is ontwikkeld door Go2Sure. Meer informatie over de app is te vinden op de website van Aedes. Over de app is tevens een artikel verschenen in Bouwkwaliteit in de Praktijk, nr. 1 – 2019.

In dit online-seminar wordt uitleg gegeven over de opzet en werking van de App.