Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

Stel uw vraag aan de Adviescommissie brandveiligheidDe Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften heeft als taak om overheden, bedrijven en burgers te ondersteunen in gevallen waarin onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de brandveiligheidsvoorschriften. In aanvulling op de Helpdesk bouwregelgeving, adviseert de Adviescommissie in gevallen waarbij partijen er samen niet uitkomen. De casus kan in dat geval worden voorgelegd aan de Adviescommissie die hierover een (niet bindend) advies geeft. De adviezen worden (geanonimiseerd) gepubliceerd via de FAQ-site van de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik (klik op de link in de navigatiebalk aan de linkerkant)).

De Adviescommissie is ingesteld door de minister voor WWI (VROM) en bestaat uit 5 onafhankelijke deskundigen. Geregeld verzorgt het secretariaat en de conceptadviezen.

Meer informatie via www.adviescommissiebrandveiligheid.nl