Workshop Private Kwaliteitsborging

Op 13 mei 2015 heeft de Ministerraad op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Marktpartijen zijn in het nieuwe stelsel zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke eisen. Bij het afgeven van een vergunning voor het bouwen kijkt de gemeente niet meer naar bouwtechnische aspecten en voert geen controles meer uit tijdens de bouw. In plaats daarvan komt een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin marktpartijen zorgen dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Vanaf 2017 krijgen alle partijen met het nieuwe stelsel te maken. Gestart zal worden met nieuw- en verbouw van woningen en kleine bedrijfspanden. Maar wat gaat dit nieuwe stelsel in de praktijk nu betekenen voor gemeenten, omgevingsdiensten en bouwers? Tijdens een interactieve workshop komen deze en andere vragen aan de orde:

 • Hoe komt het nieuwe stelsel er uit te zien?
 • Wat is de planning en met welke bouwwerken wordt begonnen?
 • Wat is een ‘instrument voor kwaliteitsborging’ en welke eisen worden daar aan gesteld?
 • Welke taken heeft de gemeente in het nieuwe stelsel?
 • Kan je als gemeente nog handhaven als het toch fout gaat?
 • Wat is de impact van de stelselwijziging op de gemeentelijke organisatie?
 • Mag iedereen zich straks zo maar kwaliteitsborger noemen en hoe zit dat met die slager die zijn eigen vlees keurt?

Op 3 oktober gaf Hajé van Egmond voor de zesde keer de workshop Private Kwaliteitsborging voor Omgevingsweb. Tijdens de workshop wordt de stand van zaken toegelicht op basis van de laatst bekende informatie. U bent in de gelegenheid vragen te stellen en inzicht te verkrijgen op dat wat u binnen uw eigen organisatie ter voorbereiding op het nieuwe stelsel kunt doen. Zaken die aanvullend op bovenstaande vragen aan de orde komen zijn:

 • De relatie tussen Kwaliteitsborging en monumenten,
 • Omgevingsveiligheid en het veiligheidsplan
 • Vergunningvrij bouwen en Kwaliteitsborging
 • Handhaving – publiek en privaat – in het nieuwe stelsel

De workshop is interactief, dus er is veel ruimte voor vragen en discussie. U kunt zich via Omgevingsweb voor de workshop aanmelden of contact opnemen voor een incompanytraining.