PHBO Bouwbesluittoetser (module A) voor de tweede keer van start

Begin 2009 wordt voor de tweede keer de algemene module (module A) van de training “Bouwbesluittoetser” gegeven. De eerste leergang Module A is gestart in oktober 2007 en wordt op dit moment door zo’n 20 cursisten afgerond.

Module A is gericht op het toetsen van kleine bouwwerken en de algemeen bouwkundige aspecten van een bouwplan. De training wordt georganiseerd door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica.

Geregeld verzorgt voor alle modulen de inleidende bijeenkomst waarin de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de bouwvergunning wordt toegelicht.