Vergunningvrij bouwen anders bekeken

Het nieuwe vergunningvrij bouwen komt er aan. Tegelijk met de Wabo gelden ook de nieuwe regels voor het plaatsen van tuinhuisjes, erfscheidingen, aanbouwen, etc. zonder vergunning. En er veranderd aardig wat:

– vergunningvrij bouwen mag voortaan ook bij niet woningen

– vergunningvrij bouwen mag voortaan bij in aanbouw zijnde hoofdgebouwen

– vergunningvrij bouwen is er voortaan in twee smaken: ‘artikel 2’ en ‘artikel 3’

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wilt u meer weten over vergunningvrij bouwen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden binnen uw organisatie. Geregeld informeert overheden, bedrijven, corporaties en andere geïnteresseerden over de nieuwe regels. Of het nu een lunchlezing of een training van een dag is, alles is mogelijk.

Geregeld heeft voor het ministerie van VROM geschreven aan de nieuwe wetgeving, inclusief de brochures vergunningvrij bouwen. Tevens heeft Geregeld trainingen gegeven aan gemeenten in het kader van de verdiepingsbijeenkomsten Wabo.

Kent u de Wabo al?

Er is geen ontkomen meer aan: op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vanaf nu zijn de milieu-, bouw-, sloop- en kapvergunningen verdwenen en is slechts één vergunning: de omgevingsvergunning.

Voor gemeenten betekent dit een forse aanpassing van hun werkwijze en vooral bijscholing. Geregeld traint gemeenten in het omgaan met de Wabo: hoe zit de nieuwe wetgeving in elkaar en waar kan ik mijn oude voorschriften terugvinden. In opdracht van de Academie West-Brabant (een samenwerkingsverband van gemeenten en de RMD) en van Senze heeft Geregeld inmiddels meerdere gemeenten bijgepraat over de nieuwe wetgeving.

Denk nu niet dat het op 1 oktober stopt! Juist na 1 oktober zult u aan de bak moeten! Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van een Wabo-training voor uw organisatie

Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

Stel uw vraag aan de Adviescommissie brandveiligheidDe Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften heeft als taak om overheden, bedrijven en burgers te ondersteunen in gevallen waarin onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de brandveiligheidsvoorschriften. In aanvulling op de Helpdesk bouwregelgeving, adviseert de Adviescommissie in gevallen waarbij partijen er samen niet uitkomen. De casus kan in dat geval worden voorgelegd aan de Adviescommissie die hierover een (niet bindend) advies geeft. De adviezen worden (geanonimiseerd) gepubliceerd via de FAQ-site van de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik (klik op de link in de navigatiebalk aan de linkerkant)).

De Adviescommissie is ingesteld door de minister voor WWI (VROM) en bestaat uit 5 onafhankelijke deskundigen. Geregeld verzorgt het secretariaat en de conceptadviezen.

Meer informatie via www.adviescommissiebrandveiligheid.nl

Rookmelders redden levens

Het ministerie van VROM werkt met BZK, de brandwondenstichting en de NVBR aan ‘100% rookmelders’. Doel is om uiteindelijk in alle woningen in Nederland goede en werkende rookmelders te hebben. De komende periode, in aanloop op de Nationale rookmelderdag op 30 oktober, worden hiertoe verschillende acties gehouden. De doelgroep daarbij zijn studenten: net op kamers, check of je kamer wel brandveilig is!

Meer informatie:

Geregeld ondersteund het Ministerie van VROM bij de totstandkoming van dit project