Het Gebruiksbesluit treedt vandaag in werking

Per 1 november 2008 treedt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking. Vanaf dat moment vervallen de voorschriften uit de bouwverordening en gelden voor brandveilig gebruik landelijk uniforme eisen. Met het Gebruiksbesluit vervalt voor ca. 80% van het gebouwen de verplichting een gebruiksvergunning aan te vragen. Het grootste deel van de gebouwen kan volstaan met een gebruiksmelding. Alle gebouwen in Nederland moeten voldoen aan de algemene gebruikseisen die in het Gebruiksbesluit worden gegeven.

Wanneer melden of een vergunning aanvragen?

Alleen het meest risicovolle gebruik is nog gekoppeld aan een gebruiksvergunning. Het gaat daarbij om minder zelfredzame personen, zoals gehandicapten en kinderen, en om hotels en dergelijke:

  • Bedrijfsmatig nachtverblijf (Hotels, motels, etc)
  • Zorginstellingen, ziekenhuizen
  • Dagverblijf kinderen > 12 jaar (basisscholen, kinderopvang)
  • Dagverblijf gehandicapten

De meldingplicht is van toepassing op het volgende gebruik:

  • Gebruik van het gebouw door meer dan 50 personen
  • Kamergewijze verhuur
  • Gelijkwaardige oplossing (eis Gebruiksbesluit op andere wijze ingevuld)

Overgangsrecht

Heeft u al een gebruiksvergunning? Dan kunt u deze gewoon houden en hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen. Indien u na 1 november 2008 meldingplichtig bent dan geldt de gebruiksvergunning als een melding. U hoeft dus ook niet opnieuw te melden. Pas als het gebruik veranderd (bijvoorbeeld door een uitbreiding van het gebruik of een verbouwing) dan moet u opnieuw melden of een vergunning aanvragen.

Meer informatie over het Gebruiksbesluit kunt u vinden via www.vrom.nl/gebruiksbesluit