PHBO Bouwbesluittoetser (module A) voor de tweede keer van start

Begin 2009 wordt voor de tweede keer de algemene module (module A) van de training “Bouwbesluittoetser” gegeven. De eerste leergang Module A is gestart in oktober 2007 en wordt op dit moment door zo’n 20 cursisten afgerond.

Module A is gericht op het toetsen van kleine bouwwerken en de algemeen bouwkundige aspecten van een bouwplan. De training wordt georganiseerd door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica.

Geregeld verzorgt voor alle modulen de inleidende bijeenkomst waarin de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de bouwvergunning wordt toegelicht.

 

Het Gebruiksbesluit treedt vandaag in werking

Per 1 november 2008 treedt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking. Vanaf dat moment vervallen de voorschriften uit de bouwverordening en gelden voor brandveilig gebruik landelijk uniforme eisen. Met het Gebruiksbesluit vervalt voor ca. 80% van het gebouwen de verplichting een gebruiksvergunning aan te vragen. Het grootste deel van de gebouwen kan volstaan met een gebruiksmelding. Alle gebouwen in Nederland moeten voldoen aan de algemene gebruikseisen die in het Gebruiksbesluit worden gegeven.

Wanneer melden of een vergunning aanvragen?

Alleen het meest risicovolle gebruik is nog gekoppeld aan een gebruiksvergunning. Het gaat daarbij om minder zelfredzame personen, zoals gehandicapten en kinderen, en om hotels en dergelijke:

  • Bedrijfsmatig nachtverblijf (Hotels, motels, etc)
  • Zorginstellingen, ziekenhuizen
  • Dagverblijf kinderen > 12 jaar (basisscholen, kinderopvang)
  • Dagverblijf gehandicapten

De meldingplicht is van toepassing op het volgende gebruik:

  • Gebruik van het gebouw door meer dan 50 personen
  • Kamergewijze verhuur
  • Gelijkwaardige oplossing (eis Gebruiksbesluit op andere wijze ingevuld)

Overgangsrecht

Heeft u al een gebruiksvergunning? Dan kunt u deze gewoon houden en hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen. Indien u na 1 november 2008 meldingplichtig bent dan geldt de gebruiksvergunning als een melding. U hoeft dus ook niet opnieuw te melden. Pas als het gebruik veranderd (bijvoorbeeld door een uitbreiding van het gebruik of een verbouwing) dan moet u opnieuw melden of een vergunning aanvragen.

Meer informatie over het Gebruiksbesluit kunt u vinden via www.vrom.nl/gebruiksbesluit

Geregeld bestaat 3 jaar!

Op 1 sepetmber 2007 ben ik gestart met Geregeld. Inmiddels 41 opdrachten en 27 opdrachtgevers verder, kan ik concluderen dat het drie jaar was van hard werken, veel leuke en nieuwe projecten, goede samenwerking met oud collega’s en opdrachtgevers en veel nieuwe contacten.

Ik wil alle opdrachtgever, opdrachtnemers en collega’s dan ook bedanken voor een topjaar. Kom eens langs voor een goed gesprek met een kop koffie en een stuk taart!