Studentenhuisvesting is niet altijd kamergewijze verhuur!

Niet ieder studentenhuis is LET OP: dit artikel is niet meer actueel en beschrijft de situatie van voor 1 april 2012. Weten hoe het nu zit? Kijk hier: Kamergewijze verhuur opnieuw gedefinieerd in het Bouwbesluit 2012

Het Gebruiksbesluit geeft voorschriften voor de brandveiligheid van kamergewijze verhuur. Recent zijn er van diverse kanten vragen gesteld over de reikwijdte van de definitie van kamergewijze verhuur. Volgens het Gebruiksbesluit gaat het om:

woonfunctie voor kamergewijze verhuur: woonfunctie voor het bedrijfsmatig verschaffen van woonverblijf aan meer dan een huishouden en aan meer dan vier personen.

De toelichting geeft een nadere uitleg van het begrip en stelt daarbij dat kamers bij een hospita, woongroepen en studentenhuizen niet onder ‘kamergewijze verhuur’ vallen. Er is dus pas sprake van kamergewijze verhuur als er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. Studenten die met 8 man in een huis wonen en daar samen koken, eten, een huisrekening hebben, etc. moeten volgens het Gebruiksbesluit gezien worden als een normale woonfunctie! Het is dus niet zo dat, zoals recent in een artikel in Bouwregels in de Praktijk werd vermeld, dat het feit dat er 5 kamers in een woning worden verhuurd automatisch leidt tot de categorisering ‘kamergewijze verhuur’.

Het gaat natuurlijk om de veiligheid en niet om de definitie. Voor studentenhuisvesting is het echter verstandig om eerst te kijken of het wel of niet onder de voorschriften van het Gebruiksbesluit valt alvorens er klakkeloos een brandmeldinstallatie in te bouwen of anderszins aan te passen. Kijk in die gevallen wel wat noodzakelijk is om veilig te kunnen vluchten.

LET OP: per 1 april 2012 geldt het Bouwbesluit 2012. Mede op basis van bovenstaande problemen is de definitie van kamergewijze verhuur aangepast. Meer informatie is hier te vinden.

Het Gebruiksbesluit treedt vandaag in werking

Per 1 november 2008 treedt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking. Vanaf dat moment vervallen de voorschriften uit de bouwverordening en gelden voor brandveilig gebruik landelijk uniforme eisen. Met het Gebruiksbesluit vervalt voor ca. 80% van het gebouwen de verplichting een gebruiksvergunning aan te vragen. Het grootste deel van de gebouwen kan volstaan met een gebruiksmelding. Alle gebouwen in Nederland moeten voldoen aan de algemene gebruikseisen die in het Gebruiksbesluit worden gegeven.

Wanneer melden of een vergunning aanvragen?

Alleen het meest risicovolle gebruik is nog gekoppeld aan een gebruiksvergunning. Het gaat daarbij om minder zelfredzame personen, zoals gehandicapten en kinderen, en om hotels en dergelijke:

  • Bedrijfsmatig nachtverblijf (Hotels, motels, etc)
  • Zorginstellingen, ziekenhuizen
  • Dagverblijf kinderen > 12 jaar (basisscholen, kinderopvang)
  • Dagverblijf gehandicapten

De meldingplicht is van toepassing op het volgende gebruik:

  • Gebruik van het gebouw door meer dan 50 personen
  • Kamergewijze verhuur
  • Gelijkwaardige oplossing (eis Gebruiksbesluit op andere wijze ingevuld)

Overgangsrecht

Heeft u al een gebruiksvergunning? Dan kunt u deze gewoon houden en hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen. Indien u na 1 november 2008 meldingplichtig bent dan geldt de gebruiksvergunning als een melding. U hoeft dus ook niet opnieuw te melden. Pas als het gebruik veranderd (bijvoorbeeld door een uitbreiding van het gebruik of een verbouwing) dan moet u opnieuw melden of een vergunning aanvragen.

Meer informatie over het Gebruiksbesluit kunt u vinden via www.vrom.nl/gebruiksbesluit