Omgevingsloket Online van start

Na een voorbereidingstijd van ruim anderhalf jaar is op woensdag 28 januari het Omgevingsloket Online van start gegaan. De gemeente Leidschendam-Voorburg had de primeur om de centrale voorziening waarmee vanaf 2010 de Omgevingsvergunning mee gaat worden aangevraagd in gebruik te nemen.

Het Omgevingsloket Online is vanaf vandaag te zien op www.omgevingsloket.nl. In de loop van dit jaar zullen naar verwachting ca. 250 gemeenten op het Omgevingsloket worden aangesloten. Wilt u een aanvraag doen en is uw gemeente nog niet aangesloten dan kan dat voorlopig alleen op papier (invullen en printen). Oefenen kan natuurlijk ook: vul als postcode 8417AA in, met huisnummer 1, log in met uw eigen DigiD of DigiD voor bedrijven en doe een aanvraag! Uw DigiD voor bedrijven kunt u gratis aanvragen via de site van de Kamer van Koophandel.

Op het kennisplein is meer informatie te vinden, zoals dit filmpje van de eerste aanvraag met het Omgevingsloket en beelden van de feestelijke opening.

Studentenhuisvesting is niet altijd kamergewijze verhuur!

Niet ieder studentenhuis is LET OP: dit artikel is niet meer actueel en beschrijft de situatie van voor 1 april 2012. Weten hoe het nu zit? Kijk hier: Kamergewijze verhuur opnieuw gedefinieerd in het Bouwbesluit 2012

Het Gebruiksbesluit geeft voorschriften voor de brandveiligheid van kamergewijze verhuur. Recent zijn er van diverse kanten vragen gesteld over de reikwijdte van de definitie van kamergewijze verhuur. Volgens het Gebruiksbesluit gaat het om:

woonfunctie voor kamergewijze verhuur: woonfunctie voor het bedrijfsmatig verschaffen van woonverblijf aan meer dan een huishouden en aan meer dan vier personen.

De toelichting geeft een nadere uitleg van het begrip en stelt daarbij dat kamers bij een hospita, woongroepen en studentenhuizen niet onder ‘kamergewijze verhuur’ vallen. Er is dus pas sprake van kamergewijze verhuur als er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. Studenten die met 8 man in een huis wonen en daar samen koken, eten, een huisrekening hebben, etc. moeten volgens het Gebruiksbesluit gezien worden als een normale woonfunctie! Het is dus niet zo dat, zoals recent in een artikel in Bouwregels in de Praktijk werd vermeld, dat het feit dat er 5 kamers in een woning worden verhuurd automatisch leidt tot de categorisering ‘kamergewijze verhuur’.

Het gaat natuurlijk om de veiligheid en niet om de definitie. Voor studentenhuisvesting is het echter verstandig om eerst te kijken of het wel of niet onder de voorschriften van het Gebruiksbesluit valt alvorens er klakkeloos een brandmeldinstallatie in te bouwen of anderszins aan te passen. Kijk in die gevallen wel wat noodzakelijk is om veilig te kunnen vluchten.

LET OP: per 1 april 2012 geldt het Bouwbesluit 2012. Mede op basis van bovenstaande problemen is de definitie van kamergewijze verhuur aangepast. Meer informatie is hier te vinden.