Everything you allways wanted to know about brandveiligheid, but were afraid to ask….

Alle informatie over brandveiligheid nu verzameld op één plek op internet: www.allesoverbrandveiligheid.nl. Naast een aantal ‘mooie’ foto’s van branden is op de site alle informatie te vinden die het Rijk beschikbaar heeft over brandveiligheid in het ontwerpproces en het gebruik: de regelgeving, tips en trucs en de verantwoordelijkheden van ontwerpers, eigenaren en gebruikers.

Via deze site zal op termijn ook het Kenniscentrum Praktijktoepassing Brandveiligheid bereikbaar zijn. De Adviescommissie van het KPB doet uitspraken inzake brandveiligheid bij disputen tussen initiatiefnemers en bevoegd gezag bij onder meer vergunningverlening. 

Visie op brandveiligheid

Op 24 april heeft de regering de eindrapportage van het Actieprogramma Brandveiligheid goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel van dat actieprogramma is de Visie op Brandveiligheid. In dit document wordt de richting geschetst waarin het Rijksbeleid en de regelgeving zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Kernwoorden zijn eigen verantwoordelijkheid, zorg voor kwetsbare groepen, doekwantificering en een risicobenadering van ontwerp en beheer. Klik op de afbeelding voor het persbericht van het Ministerie van VROM.

Geregeld was de penvoerder bij de totstandkoming van de Visie. De komende tijd zal Hajé van Egmond zich bezig gaan houden met de verdere uitwerking van de risicobenadering voor de bouwregelgeving.

Moerdijkse afwegingsmodel wederom in de prijzen…

Het Moerdijkse Afwegingsmodel (MAM), mede door Hajé van Egmond in opdracht van Moerdijke en Justitie ontwikkeld, is wederom in de prijzen gevallen. Dit keer bleek Moerdijk, mede dankzij het MAM, een bijna 100% score te halen in een onderzoek naar de professionaliteit van de handhaving door de provincie Noord-Brabant. Geregeld past DBC-Risico, zoals de doorontwikkelde versie van het MAM wordt genoemd, nog regelmatig toe bij gemeenten en andere organisaties. Meer informatie? Mail naar risico@geregeld.eu. Een beschrijving van het programma is te vinden in dit document.

Het volledige persbericht van de gemeente Moerdijk is hier na te lezen