Rookmelders redden levens

Het ministerie van VROM werkt met BZK, de brandwondenstichting en de NVBR aan ‘100% rookmelders’. Doel is om uiteindelijk in alle woningen in Nederland goede en werkende rookmelders te hebben. De komende periode, in aanloop op de Nationale rookmelderdag op 30 oktober, worden hiertoe verschillende acties gehouden. De doelgroep daarbij zijn studenten: net op kamers, check of je kamer wel brandveilig is!

Meer informatie:

Geregeld ondersteund het Ministerie van VROM bij de totstandkoming van dit project