Omgevingsloket Online van start

Na een voorbereidingstijd van ruim anderhalf jaar is op woensdag 28 januari het Omgevingsloket Online van start gegaan. De gemeente Leidschendam-Voorburg had de primeur om de centrale voorziening waarmee vanaf 2010 de Omgevingsvergunning mee gaat worden aangevraagd in gebruik te nemen.

Het Omgevingsloket Online is vanaf vandaag te zien op www.omgevingsloket.nl. In de loop van dit jaar zullen naar verwachting ca. 250 gemeenten op het Omgevingsloket worden aangesloten. Wilt u een aanvraag doen en is uw gemeente nog niet aangesloten dan kan dat voorlopig alleen op papier (invullen en printen). Oefenen kan natuurlijk ook: vul als postcode 8417AA in, met huisnummer 1, log in met uw eigen DigiD of DigiD voor bedrijven en doe een aanvraag! Uw DigiD voor bedrijven kunt u gratis aanvragen via de site van de Kamer van Koophandel.

Op het kennisplein is meer informatie te vinden, zoals dit filmpje van de eerste aanvraag met het Omgevingsloket en beelden van de feestelijke opening.

Doe ervaring op met Wabo

Ondanks dat de Wabo al twee keer is uitgesteld gaat de Omgevingsvergunning er komen!

Verschillende gemeente en bedrijven hebben de afgelopen tijd ervaring opgedaan met de integrale Omgevinsgvergunning in Ervaringsprojecten bedrijfsleven. Binnen deze projecten wordt de samenloop van verschillende projecten uitgeprobeerd. Doel is om na te gaan op welke wijze in de toekomst zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de Omgevinsgvergunning.

Geregeld ondersteund het Ministerie van VROM bij een drietal ervaringsprojecten.

De aanvraag Omgevingsvergunning geregeld

Het Ministerie van VROM werkt sinds 2007 aan de Landelijke voorziening Omgevingsloket (Olo). Geregeld levert input op het gebied van de voorschriften en pocessen rondom de bouwvergunning, gebruiksvergunning en de gebruiksmelding.

Vanaf 1 januari 2008 zal een eerste versie van het Olo beschikbaar zijn voor burgers en ondernemers. Aanvragen voor de Gebruiksvergunning en de ‘BRIKS’-vergunningen (bouw, reclame, inrit, kap en sloop) en meldingen in het kader van het Gebruiksbesluit en het Activiteitenbesluit kunnen vanaf dat moment via internet worden gedaan. De LVO zal stap voor stap over de Nederland worden uitgerold.