Een brandveilig voetbalstadion

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam heeft Geregeld een inventarisatie gemaakt van de brandveiligheid van het voetbalstadion van FC Volendam. Op basis van een quick-scan zijn vluchtwegen, brandveiligheidsvoorzieningen en de bouwkundige brandveiligheid in beeld gebracht. Tevens zijn de tribunes beoordeeld en is gekeken naar mogelijke constructieve gebreken.

Het onderzoek naar de brandveiligheid is uitgevoerd in samenwerking met PRC, divisie strategie en techniek