Vergunningvrij bouwen anders bekeken

Het nieuwe vergunningvrij bouwen komt er aan. Tegelijk met de Wabo gelden ook de nieuwe regels voor het plaatsen van tuinhuisjes, erfscheidingen, aanbouwen, etc. zonder vergunning. En er veranderd aardig wat:

– vergunningvrij bouwen mag voortaan ook bij niet woningen

– vergunningvrij bouwen mag voortaan bij in aanbouw zijnde hoofdgebouwen

– vergunningvrij bouwen is er voortaan in twee smaken: ‘artikel 2’ en ‘artikel 3’

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wilt u meer weten over vergunningvrij bouwen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden binnen uw organisatie. Geregeld informeert overheden, bedrijven, corporaties en andere geïnteresseerden over de nieuwe regels. Of het nu een lunchlezing of een training van een dag is, alles is mogelijk.

Geregeld heeft voor het ministerie van VROM geschreven aan de nieuwe wetgeving, inclusief de brochures vergunningvrij bouwen. Tevens heeft Geregeld trainingen gegeven aan gemeenten in het kader van de verdiepingsbijeenkomsten Wabo.

Kent u de Wabo al?

Er is geen ontkomen meer aan: op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vanaf nu zijn de milieu-, bouw-, sloop- en kapvergunningen verdwenen en is slechts één vergunning: de omgevingsvergunning.

Voor gemeenten betekent dit een forse aanpassing van hun werkwijze en vooral bijscholing. Geregeld traint gemeenten in het omgaan met de Wabo: hoe zit de nieuwe wetgeving in elkaar en waar kan ik mijn oude voorschriften terugvinden. In opdracht van de Academie West-Brabant (een samenwerkingsverband van gemeenten en de RMD) en van Senze heeft Geregeld inmiddels meerdere gemeenten bijgepraat over de nieuwe wetgeving.

Denk nu niet dat het op 1 oktober stopt! Juist na 1 oktober zult u aan de bak moeten! Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van een Wabo-training voor uw organisatie

PHBO Bouwbesluittoetser (module A) voor de tweede keer van start

Begin 2009 wordt voor de tweede keer de algemene module (module A) van de training “Bouwbesluittoetser” gegeven. De eerste leergang Module A is gestart in oktober 2007 en wordt op dit moment door zo’n 20 cursisten afgerond.

Module A is gericht op het toetsen van kleine bouwwerken en de algemeen bouwkundige aspecten van een bouwplan. De training wordt georganiseerd door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica.

Geregeld verzorgt voor alle modulen de inleidende bijeenkomst waarin de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de bouwvergunning wordt toegelicht.

 

PHBO Bouwbesluittoetser weer van start

Eind oktober 2008 is de module ‘Brandveiligheid’ van de post HBO opleiding Bouwbesluittoetser. De opleiding wordt georganiseerd door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica. Hajé van Egmond verzorgt voor alle modules de eerste drie bijeenkomsten waarin de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de bouwregelgeving worden toegelicht.

De Post Hoger Beroepsopleiding BouwbesluitToetser is ontwikkeld voor degenen die bouwplannen toetsen in overeenstemming met de BRL 5019, ”Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit”. De opleiding is ingedeeld in verschillende vakgebieden, modules genaamd. De modules van de PHBO BouwbesluitToetser zijn:

A. Algemeen bouwkundig,coördinator en kleine bouwwerken
B. Constructieve veiligheid
C. Brandveiligheid
D. Bouwfysica
E. Installaties

Meer informatie en startdata van de overige modules is te vinden op de website www.phbobouwbesluittoetser.nl

Infosessies Gebruiksbesluit en Wro

De nieuwe Wet ruimtelijke ordeningen de introductie van het Gebruiksbesluit kunnen een forse impact hebben op de werkwijze van gebouweigenaren, ontwikkelaars en gemeenten. In een dagdeel leggen Hajé van Egmond en Johan Vreugdenhil uit wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat dat betekent in de praktijk.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Bouwforum en vinden plaats op 12 november in Baarn en 19 november in Hengelo. Er bestaat tevens de mogelijkheid om de bijeenkomst incompany te organiseren.