Handhavingsbeleid Zuid-Holland: BRIKS-beleid

Met de komst van de Wabo krijgen provincies er taken bij op het gebied van Vergunningverlening & Handhaving. Geregeld heeft de Provincie Zuid Holland ondersteund bij het opstellen van het Uitvoeringsbeleid Wabo, of wel het BRIKS-beleid. Voor de onderdelen bouwen, slopen, brandveilig gebruik, inrit, kappen, slopen, monumenten, RO en aanleg is beschreven op welke wijze de handhaving en vergunningverlening binnen Zuid Holland wordt uitgevoerd.

Naast het Uitvoeringbeleid Wabo heeft Geregeld tevens ondersteund bij de totstandkoming van de Productencatalogus. Daarnaast is zowel voor vergunningverleners als toezichthouders een introductietraining ‘BRIKS’ ontwikkeld en gegeven.

Wabo in de Praktijk, een bron van informatie!

Vanaf begin april 2011 is Wabo in de Praktijk in de lucht. Wabo in de Praktijk is een onderdeel van Omgeving in de Praktijk, een portal van SDU over omgevingsrecht. Wabo in de praktijk biedt nieuws, infomatie, achtergrondartikelen en jurisprudentie over de Wabo. Tevens zijn via Wabo in de Praktijk formulieren, brochures, handleidingen en andere wetenswaardigheden over de Wabo te downloaden. Abonnees kunnen vragen stellen aan de redactie en de Handboeken Wabo en Bor-Mor downloaden.

Geregeld verzorgt voor SDU de redactie van Wabo in de Praktijk. Neem eens een kijkje of (beter nog) neem meteen een abonnement! Via de website kunt u zich tevens gratis abonneren op de gratis nieuwsbrief.

iPhone App “Vergunning” gelanceerd

De opvolger van Bouwvergunningen Online is er…

Het omgevingsloket mag dan veel functionaliteit bevatten, echt snel werkt het niet. Zeker niet als je even snel wil weten of je een vergunning nodig hebt voor een dakkapel, aanbouw of schutting. VROM komt daarom met Vergunning, een iPhone App gebaseerd op het Bor, bijlage II. Bij gebleken succes volgen ook andere platforms meldt VROM. De App is hier te bekijken of te vinden door te zoeken op Vergunning in de AppStore.

Geregeld was namens VROM betrokken bij deze eerste iPhone App van de rijksoverheid.

Vergunningvrij bouwen anders bekeken

Het nieuwe vergunningvrij bouwen komt er aan. Tegelijk met de Wabo gelden ook de nieuwe regels voor het plaatsen van tuinhuisjes, erfscheidingen, aanbouwen, etc. zonder vergunning. En er veranderd aardig wat:

– vergunningvrij bouwen mag voortaan ook bij niet woningen

– vergunningvrij bouwen mag voortaan bij in aanbouw zijnde hoofdgebouwen

– vergunningvrij bouwen is er voortaan in twee smaken: ‘artikel 2’ en ‘artikel 3’

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wilt u meer weten over vergunningvrij bouwen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden binnen uw organisatie. Geregeld informeert overheden, bedrijven, corporaties en andere geïnteresseerden over de nieuwe regels. Of het nu een lunchlezing of een training van een dag is, alles is mogelijk.

Geregeld heeft voor het ministerie van VROM geschreven aan de nieuwe wetgeving, inclusief de brochures vergunningvrij bouwen. Tevens heeft Geregeld trainingen gegeven aan gemeenten in het kader van de verdiepingsbijeenkomsten Wabo.

Kent u de Wabo al?

Er is geen ontkomen meer aan: op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vanaf nu zijn de milieu-, bouw-, sloop- en kapvergunningen verdwenen en is slechts één vergunning: de omgevingsvergunning.

Voor gemeenten betekent dit een forse aanpassing van hun werkwijze en vooral bijscholing. Geregeld traint gemeenten in het omgaan met de Wabo: hoe zit de nieuwe wetgeving in elkaar en waar kan ik mijn oude voorschriften terugvinden. In opdracht van de Academie West-Brabant (een samenwerkingsverband van gemeenten en de RMD) en van Senze heeft Geregeld inmiddels meerdere gemeenten bijgepraat over de nieuwe wetgeving.

Denk nu niet dat het op 1 oktober stopt! Juist na 1 oktober zult u aan de bak moeten! Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van een Wabo-training voor uw organisatie

Winst met de Wabo

In de maanden april tot en met juni organiseert SBR in opdracht van het Ministerie van VROM een groot aantal bijeenkomst over de Wabo voor het bedrijfsleven. Onder de noemer “Winst met de Wabo” wordt ingegaan op de uitgangspunten van de Wabo, worden ervaringen uitgewisseld en wordt uitleg gegeven over het Omgevingsloket online en juridische aspecten. Geregeld draagt op verschillende bijeenkomsten bij aan “Winst met de Wabo”: de workshop Omgevingsloket en een toelichting op de resultaten van de ervaringsprojecten Wabo.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen, ga dan naar de webiste van SBR en meldt u aan.