Kent u de Wabo al?

Er is geen ontkomen meer aan: op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vanaf nu zijn de milieu-, bouw-, sloop- en kapvergunningen verdwenen en is slechts één vergunning: de omgevingsvergunning.

Voor gemeenten betekent dit een forse aanpassing van hun werkwijze en vooral bijscholing. Geregeld traint gemeenten in het omgaan met de Wabo: hoe zit de nieuwe wetgeving in elkaar en waar kan ik mijn oude voorschriften terugvinden. In opdracht van de Academie West-Brabant (een samenwerkingsverband van gemeenten en de RMD) en van Senze heeft Geregeld inmiddels meerdere gemeenten bijgepraat over de nieuwe wetgeving.

Denk nu niet dat het op 1 oktober stopt! Juist na 1 oktober zult u aan de bak moeten! Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van een Wabo-training voor uw organisatie

Omgevingsloket Online van start

Na een voorbereidingstijd van ruim anderhalf jaar is op woensdag 28 januari het Omgevingsloket Online van start gegaan. De gemeente Leidschendam-Voorburg had de primeur om de centrale voorziening waarmee vanaf 2010 de Omgevingsvergunning mee gaat worden aangevraagd in gebruik te nemen.

Het Omgevingsloket Online is vanaf vandaag te zien op www.omgevingsloket.nl. In de loop van dit jaar zullen naar verwachting ca. 250 gemeenten op het Omgevingsloket worden aangesloten. Wilt u een aanvraag doen en is uw gemeente nog niet aangesloten dan kan dat voorlopig alleen op papier (invullen en printen). Oefenen kan natuurlijk ook: vul als postcode 8417AA in, met huisnummer 1, log in met uw eigen DigiD of DigiD voor bedrijven en doe een aanvraag! Uw DigiD voor bedrijven kunt u gratis aanvragen via de site van de Kamer van Koophandel.

Op het kennisplein is meer informatie te vinden, zoals dit filmpje van de eerste aanvraag met het Omgevingsloket en beelden van de feestelijke opening.

Omgevingsdiensten: nuttig of noodzakelijk?

UPDATE: Op 4 november is de Wabo met bijna algemene stemmen aangenomen. De motie tegen het dwingend opleggen van Omgevingdiensten kreeg de steun van alle partijen in de Eerste Kamer….

————————–

De Commissie Mans heeft in haar advies voorgesteld om alle vergunningverlening en toezicht te concentreren in regionale diensten. Het kabinet lijkt wel wat te voelen voor een scenario waarin de taken van gemeenten en provincies worden overgenomen door 25 Omgevingsdiensten.

Inmiddels is ook de politiek het thema op het spoor: nadat tijdens het AO inzake de Commissie Dekker al negatieve geluiden uit de Tweede Kamer te horen waren heeft de Eerste kamer een motie ingediend tegen de vorming van Omgevingsdiensten. De motie wordt gedragen door een meerderheid in de Eerste Kamer. Klik hier om de motie te openen.

De aanvraag Omgevingsvergunning geregeld

Het Ministerie van VROM werkt sinds 2007 aan de Landelijke voorziening Omgevingsloket (Olo). Geregeld levert input op het gebied van de voorschriften en pocessen rondom de bouwvergunning, gebruiksvergunning en de gebruiksmelding.

Vanaf 1 januari 2008 zal een eerste versie van het Olo beschikbaar zijn voor burgers en ondernemers. Aanvragen voor de Gebruiksvergunning en de ‘BRIKS’-vergunningen (bouw, reclame, inrit, kap en sloop) en meldingen in het kader van het Gebruiksbesluit en het Activiteitenbesluit kunnen vanaf dat moment via internet worden gedaan. De LVO zal stap voor stap over de Nederland worden uitgerold.