Workshop: Verbouw in het Bouwbesluit 2012

Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012
Ze blijven lastig…. Daarom organiseren Geregeld BV en Bouwforum de workshop Praktijkcases Verbouw & Transformatie. Na een succesvolle bijeenkomst op 23 april nu voor de tweede keer.

Wilt u meer weten over verbouwvoorschriften, het rechtens verkregen niveau of herbestemmen? Schrijf dan in voor de workshop op 24 september 2013. Meer informatie en inschrijven via Bouwforum.

Seminar Wijzigingen en ontwikkelingen Bouwbesluit 2012

Woensdag 6 februari 2013 te Baarn – Extra bijeenkomsten: 6 maart 2013 en 3 april
Het Bouwbesluit blijft in beweging. Met het jongste wijzigingsbesluit dat begin 2013 in werking zal treden, worden diverse schoonheidsfoutjes uit het Bouwbesluit gehaald. Maar de discussie over de toepassing van het ‘rechtens verkregen niveau’ is nog niet afgerond. Wat is nu precies het rechtens verkregen niveau en hoe stel je het vast?
Dergelijke onzekerheden blijven de gemoederen bezig houden, terwijl de controle op de toepassing van het Bouwbesluit steeds stringenter wordt. Na de geboorte van de gecertificeerde bouwplantoetser krijgen we in 2013 te maken met inspecteurs die op de bouwplaats controles uitvoeren aan de hand van het ‘integraal toezicht protocol’. En moeten we niet zelf meer inspecties uitvoeren, zoals met betrekking tot de brandveiligheid. Wat zijn de consequenties van het wijzigingsbesluit en hoe moeten we de ontwikkelingen rond het Bouwbesluit duiden? Hoog tijd om bij te praten over het Bouwbesluit 2012 in 2013.

Programma seminar

Kosten: € 195,00 per persoon excl. BTW
Inschrijven: www.bouwforum.nl

Hoe werkt dat nu eigenlijk, rechtens verkregen niveau?

Hajé van Egmond (Geregeld BV) en Henry de Roo (Roobeek Advies) hebben op het jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland een druk bezochte workshop verzorgt over de verbouwvoorschriften in het Bouwbesluit 2012. Centrale vraag: hoe werkt dat nu dat rechtens verkregen niveau? De presentatie is te vinden op website van de Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland.

Samen met zo’n 90 deelnemers is onderzocht op welke wijze dat verbouwniveau nu het beste kan worden bezien. Uitgangspunt daarbij is dat bouwwerken na de bouw weliswaar in kwaliteit achteraan mogen gaan maar niet door een bouwactiviteit slechter mogen worden. Is er voor de verbouwing sprake van een bepaalde kwaliteit dan moet die kwaliteit na de verbouwing ook weer tenminste aanwezig zijn. De ondergrens wordt natuurlijk gevormd door het niveau bestaande bouw: hieraan moeten alle bouwwerken voldoen!

Heeft u een interessante casus, zoekt u een sparringpartner of wilt u een training organiseren mail dan naar Geregeld voor meer informatie.